Menu Close

2nd PBF Opening Ceremonies

Panata sa Kalikasan

Ako si (sabihin ang iyong buong pangalan).

Iniibig ko ang Pilipinas.
Ako ay sandigan ng kalikasan,
Tagapag-alaga
Tagapag-aruga

Kaputol ako ng ibang nilalang,
Maasahan ng ng mga kapatid na nakatira sa langit,
parang, gubat, bundok at tubig,
at sa buong sanlibutan.

Buhay ko, iaalay sa pagtaguyod
Sa mundong tinitirhan
ng mga kapatid na hayop,
ibon, puno at halaman.

Tatandaan kong ako ay nakikisukob,
Nakikitira at nakikipamuhay lamang.
Hindi ko sisirain ang kanilang tahanan,
Hindi ko kakamkamin ang ibang nilalalang.

Naway iwan ko ang daigdig na mas maganda kaysa aking nadatnan.

Mike Lu, Alice Villa-Real and DENR Secretary Angelo Reyes at the Protected Areas and Wildife Bureau (PAWB) booth

Briefing the Secretary Reyes before the Opening Ceremonies

The opening ceremonies of the 2nd Philippine Bird Festival were led by DENR Secretary Angelo Reyes, former DENR Secretary Elisea Gozun, Bukidnon Congressman Juan Miguel Zubiri, Mirant Foundation Executive Director Roberto Calingo with Festival Chairperson Alice Villa-Real and WBCP President Michael Lu.

Anna Gonzales hosting the
opening ceremonies

To start the program, hosts Anna Gonzales and Jomike Tejido led the Panata sa Kalikasan (Pledge to Nature) with more than a thousand students from different Metro Manila schools in attendance. Festival chairperson Alice Villa-Real welcomed the guests and participants. Short speeches were delivered by WBCP President Mike Lu, Ms Bebet Gozun, Director Bobby Calingo and DENR Secretary Angie Reyes. The WBCP handed over framed prints of endemic kingfisher paintings as tokens of appreciation to these special guests.

Framed endemic kingfisher prints
handed out to special guests

Joining the guests onstage were Protected Area and Wildlife Bureau Director Mundita Lim and WWF-Philippines executive Dircetor Lory Tan. Other guests include Blas Tabaranza (Haribon), Belen King (Makati Garden Club), Donna Reyes and Dra. Angelina Galang (Miriam PEACE), Regina Paterno (Winner Foundation), Alaminos Mayor Hernani Braganza and Balanga City Mayor Melanio Banzon. After the opening ceremonies, guests visited the exhibits by different environmental organizations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *